Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Aktioner:

Debatindlæg


Vis alle


20 år efter massakren 

på Den Himmelske Freds Plads


Det kinesiske styre slår stadig hårdt ned på fredelige demonstranter

Det er i år 20-året for demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing, som den 4. juni 1989 endte i en massakre på flere hundrede kinesiske studerende og arbejdere, som fredeligt demonstrerede mod styrets korruption og med krav om demokratiske reformer.

De fleste husker nok billederne af den enlige studerende demonstrant, som stod op imod det kinesiske regime ved at stille sig op foran en kampvogn for at blokere dens vej. Han var vokset op under et nådesløst undertrykkende styre og kendte konsekvenserne ved sin handling – og blev et symbol på frihedskampen.

Da den reformvenlige generalsekretær for det kommunistiske parti Zhao Ziyang besøgte demonstranterne på Tiananmen Square og viste sympati for deres sag, blev han frataget alle sine poster og sad i husarrest indtil sin død for 4 år siden. I anledning af 20-årsdagen for massakren udgives hans hemmelige erindringer, som modsiger styrets version af sandheden.

Det kinesiske styre slår stadig hårdt ned på fredelige demonstranter. På internettet ligger videooptagelser fra sidste år af ubevæbnede tibetanske demonstranter og munke, som bliver gennembanket af kinesiske sikkerhedsstyrker eller er døende på grund af ubehandlede skader efter tortur i kinesiske fængsler.

Kina har i dag i høj grad accepteret markedsøkonomi og opnået stor økonomisk fremgang. Tankerne om det socialistiske idealsamfund med lighed for alle er erstattet af ureguleret økonomisk vækst og udvikling med enorme forskelle mellem rig og fattig til følge. Positionen som verdens næststørste økonomi anvendes uhæmmet til at lægge pres på regeringer, som efter Kinas mening, handler imod dets interesser - specielt i Tibet-spørgsmål.

EU vil gerne stå som garant for friheds- og menneskerettigheder.

Efter den franske præsidents møde med Dalai Lama i december, som førte til, at Kina aflyste et topmøde, står EU nu splittet i Tibet-spørgsmålet. Frankrig er efter kinesisk pres kommet med en meddelelse, som må forstås sådan, at man som hidtil støtter, at Tibet er en del af Kina, men fremover ikke vil støtte nogen form for tibetansk uafhængighed. Det tibetanske ønske om kulturel selvbestemmelse er ellers hjemlet i både kinesisk lovgivning og folkeretten.

I forbindelse med Dalai Lamas nylige besøg i Danmark, hvor han mødtes ”privat” med stats- og udenrigsministeren, truer det kinesiske styre nu Danmark med sanktioner.

Kineserne burde tale med Dalai Lama i stedet for at søge at hindre andre i at gøre det. Det er Dalai Lamas fortjeneste, at den hårdhændede knægtelse af friheds- og menneskerettighederne i Tibet ikke er eskaleret i egentlig opstand. Han er således med sin forsoningslinje garant for en fredelig løsning.

Kina censurerer fortsat presse og internet samt nægter internationale organisationer og uvildige journalister indrejse, hvilket indikerer, at internationale aftaler ikke overholdes.

I vores globale tidsalder er Kina i lige så høj grad afhængig af omverdenen, som denne er afhængig af Kina.

Vi må ikke give efter for presset og give køb på vore idealer om demokrati, friheds- og menneskerettigheder, men må i stedet arbejde for en klar og entydig EU-linje til støtte for en forhandlingsløsning om kulturel selvbestemmelse i Tibet, således EU kan fremstå samlet og troværdigt internationalt og i forhold til Kina.

Hvis vi ikke påtaler kinesisk undertrykkelse i Tibet og Kina, mister vi al moralsk autoritet til at påtale brud på menneskerettigheder nogetsteds.

Selvom dette på kort sigt skulle medføre sanktioner, kan det have positive konsekvenser på længere sigt. Om ikke andet vil vi kunne se os selv i øjnene.

Offentliggjort 01-06-2009
   © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 03-jun-2009