Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Aktioner:

Debatindlæg


Vis alle


Trussel mod FN´s troværdighed


Kinas overgreb i Tibet har nu stået på i 60 år

For 60 år siden - den 6. oktober 1950 - invaderede 40.000 kinesiske soldater den centraltibetanske stat, der indtil da var et uafhængigt land med en tusindårig historie. Kina har siden styret Tibet med hård hånd. Hundredetusinder er døde som følge af besættelsen og en stor del af Tibets kulturarv ødelagt. Den tibetanske befolkning lider i dag under streng politisk kontrol, indoktrinering og overgreb mod religionsfriheden.

I Kina er den kommunistiske verdensrevolution og tidligere tiders idealisme lagt på hylden. Fokus er i dag på økonomisk og teknologisk fremgang. Kina har i høj grad accepteret markedsøkonomi og opnået stor økonomisk fremgang. Kommunister og en hård kerne af kapitalister lever i en symbiose, hvor de sikrer hinandens gensidige overlevelse og ret til at undertrykke befolkningen og groft udnytte arbejdere, naturressourcer og miljø.

Kina har tiltrådt menneskerettighederne, herunder konventionerne som sikrer folkenes ret til selvbestemmelse og suverænitet over deres naturressourcer, men begår fortsat overgreb i Tibet og på sin egen befolkning.

Kina gradbøjer menneskerettighederne med kulturrelativistiske argumenter, hvor helheden går forud for det enkelte individ, og anser menneskerettighederne for præget af vestlig tankegang. Men moderne menneskerettigheder er nye for alle kulturer. De daterer sig ikke længere tilbage end verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948. Under udarbejdelsen deltog endvidere et udvalg af internationale eksperter, repræsentanter fra alle kontinenter og alle de store religioner, herunder ledere som Mahatma Gandhi.

Hvis menneskerettigheder skal bestå også i fremtiden er det bydende nødvendigt at fastholde kravet om universalisme, altså at rettighederne er gældende for alle mennesker uanset deres tilhørsforhold. Uden dette udgangspunkt giver rettighederne ingen mening.

Selvom kulturer er forskellige, kan basale menneskerettigheder som retten til liv, frihed og personlig sikkerhed aldrig fraviges.

FN skal bestå som garant for frihed, retfærdighed og fred i verden må det stille krav til medlemslandene om, at underskrevne konventioner og aftaler overholdes. Hvis dette ikke sker, må der falde sanktioner. Det er en trussel mod FN og den frie verdens troværdighed, at Kinas overgreb i Tibet nu har stået på i 60 år.

Selv i demokratier er det i dag grådighed og kortsigtede økonomiske dispositioner der sætter dagsordenen og Kina har med held og økonomisk pression eksporteret sine værdier eller rettere mangel på samme.

Danmark har de seneste år ved flere lejligheder medvirket til at undergrave FN. Blandt andet ved uden FN-mandat at deltage i angrebet på Irak i 2003 og ved den 9. december sidste år for første gang at anerkende Kinas suverænitet i Tibet og dermed Kinas besættelse af Tibet.

Vi opnår ikke respekt ved at sælge ud af vore grundprincipper som frihed, demokrati og menneskerettigheder. Dette er Kinas opførsel på klimatopmødet i København sidste år et tydeligt bevis på.

Hvad blev der af gode gamle danske værdier som anstændighed, integritet samt respekt for demokratiet, andre mennesker og deres ret til en værdig tilværelse?


Offentliggjort 04-10-2010
   © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 06-okt-2010