Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Aktioner:

Debatindlæg


Vis alle


Åbent brev til Kinas præsident Hu Jintao

(besøg i Danmark 14.-16. juni 2012)


Ærede præsident Hu,

Som dansk statsborger vil jeg gerne byde dig velkommen til Danmark.

Vi har i Danmark ytringsfrihed og tradition for at lade alle komme til orde, også de som ikke deler vore synspunkter.

Grundlæggende menneskesyn

Danmark har haft en mangeårig tradition for frihed, demokrati og menneskerettigheder.

Vore politikere har gennem årene argumenteret for samhandel og dialog som vejen til fremme af menneskerettigheder i Kina.

Påvirkningen er desværre sket den modsatte vej. Vore politikere har for at sikre handelsforbindelser til Kina gået på kompromis med vore grundlæggende værdier. Specielt i forbindelse verbalnoten fra 2009, hvor vi som noget ganske uhørt i folkeretlig henseende erklærede, at vi vil modarbejde Tibets selvstændighed.

Vi er begyndt at mærke konsekvenserne af, at vore politikere prioriterer økonomi over almindelig anstændighed. Vi ser de første tendenser i retning af et værdibaseret menneskesyn, hvor fokus er på, om det enkelte menneske har en værdi for samfundet eller ikke. 

Det viser med al tydelig, at frihedsrettigheder ikke er en statisk tilstand, som man tilkæmper sig én gang for alle, men noget man konstant skal have fokus på og forsvare, og at disse rettigheder nødvendigvis må tage udgangspunkt i det enkelte menneske som anført i FN´s menneskerettighedserklæring.

Forenede Nationer

Danmark er et foreningsland, og det er her almindelig accepteret, at man ikke kan være medlem af en forening, hvis grundprincipper man ikke efterlever.

For den almindelige dansker forekommer det derfor ejendommeligt, hvordan Kina har kunnet tiltræde FN´s menneskerettighedskonventioner m.v., og samtidig fastholde besættelsen af Tibet, fortsætte overgrebene på den tibetanske befolkning og end ikke sikre sin egen befolkning grundlæggende menneskerettigheder.

Grønland

Det tibetanske folk er nært forbundet med det grønlandske folk.

Vi er mange, som ser med bekymring på udsigten til, at kinesiske firmaer får licens til at udvinde råstoffer fra den grønlandske undergrund. Ikke mindst af frygt for, at dette vil ske uden tilstrækkelige miljøhensyn som i Tibet.

Grønland har i dag selvstyre, men har tidligere været en dansk koloni.

Kina kunne med fordel drage nytte af vore erfaringer med denne reformproces i forbindelse med indførelse af selvstyre i Tibet.

Fremtiden

Vi har en fælles interesse i, at alle mennesker får muligheden for at leve en menneskeværdig tilværelse i fred og frihed.

Kina kan yde et stort bidrag hertil alene ved at efterleve indgåede internationale aftaler om menneskerettigheder m.v.


Offentliggjort 12-06-2012
   © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 14-jun-2012