Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Aktioner:

Debatindlæg


Vis alle


Overgreb i klimaets navn


Forud for klimatopmødet i København (7/12-18/12) har årsagen til de igangværende klimaforandringer givet anledning til mange diskussioner.

Alt taler for at vor levevis er en væsentlig og afgørende faktor. Men uanset årsagen kan vi ikke komme udenom, at vi står overfor miljø- og ressourceproblemer af et omfang, der kræver øjeblikkelig handling. Vi forbruger naturressourcer med en hastighed, der gør at dagen, hvor disse slipper op, nærmer sig med foruroligende hastighed.

Der er grundlæggende tale om et etisk problem. Vi har i de rige lande haft et umådeholdent overforbrug, der er sket på bekostning af underbetalte arbejdere i udviklingslande og uden hensyn til miljøbelastninger. Der ses i nogle af disse lande en udtalt sammenhæng imellem brud på menneskerettigheder og manglende hensyntagen til miljøet. Et land som Kina bygger f.eks. på en ideologi med den centrale fejlagtige antagelse, at mennesket er adskilt fra sine omgivelser og derfor uden konsekvenser kan behandle miljø og andre mennesker efter forgodtbefindende. Men der kommer altid en dag, hvor regningen skal betales.

Vi må fremover forvente et stigende antal konflikter, som bunder i mangel på naturressourcer og klimaforandringer, og fører til menneskerettighedskrænkelser.

De første tegn på dette ses allerede i Tibet, som har en central placering i forhold til klimaforandringerne. Tibet har det største isdækkede område udenfor polarområderne og kaldes derfor også ”den tredje pol” (www.tibetthirdpole.org). Der er allerede sket stor afsmeltning af Tibets over 40.000 gletsjere og der er blandt forskere udbredt enighed om, at den globale opvarmning vil medføre en massiv øget afsmeltning i de kommende årtier. Dette vil dramatisk påvirke de større floder, der forsyner over en tredjedel af verdens befolkning med vand og medføre et stigende antal naturkatastrofer.

Den kinesiske regering har indtil videre tvangsforflyttet over 100.000 tibetanske nomader til en trøstesløs tilværelse og underlagt en stor del af de øvrige nomader en række restriktioner med den begrundelse, at overgræsning har nedbrudt græsgange og truer vandforsyningen. Fakta er, at nomaderne gennem årtusinder har medvirket til at opretholde det skrøbelige økosystem og at den nedbrydning, som har fundet sted, skyldes den globale opvarmning. Det reelle formål med tvangsforflyttelserne må angiveligt findes i andre forhold, herunder at opnå kontrol med naturressourcer og vandforsyningen til hjemlandet.

Kina spiller som verdens største udleder af drivhusgasser en central rolle, når der skal indgås en klimaaftale. Kina har indtil for nylig nægtet at sætte tal på reduktion af drivhusgasser med den begrundelse, at man er et udviklingsland. Kina er i forvejen et af de lande, som må imødese de største trusler fra klimaforandringer og har derfor en stor interesse i at medvirke til en klimaaftale. Men Kina har forstået at spille miljøkortene godt og har på forhånd opnået politiske indrømmelser på flere områder.

Senest har den danske regering afgivet en erklæring til Den kinesiske Folkerepublik, hvor man fra dansk side giver udtryk for, at man er imod tibetansk uafhængighed. Uanset hvad regeringen hævder, antyder den uheldige formulering en holdningsændring, som strider mod tiltrådte FN-resolutioner og folkeretten, efter hvilken Tibet den dag i dag må betragtes som et ulovligt besat, selvstændigt land. Erklæringen indeholder intet om tibetanernes rettigheder og er dermed med til at underminere ønsket om selvbestemmelse.

Erklæringens formulering og det forhold, at den afgives under klimatopmødet, indikerer, at der er tale om en kinesisk magtdemonstration, hvor klimamødets vært ydmyges som en nation, hvis idealer om frihed og menneskerettigheder er til fals. Det er åbenbart prisen for at medvirke til en klimaaftale og genoptage normale forbindelser. Det vi kan lære af den netop overståede sag er, at EU må optræde samlet i Tibet-spørgsmål.

Vi må ikke svigte tibetanerne i deres bestræbelser på at opnå selvbestemmelse og en anstændig menneskelig tilværelse. Vi skal fortsat påtale de kinesiske overgreb på Tibets befolkning og miljø; og ikke lade det kinesiske styre bruge klimaforandringerne til at intensivere sit kulturelle folkemord i Tibet.


Offentliggjort 13-12-2009
   © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 15-dec-2009