Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Aktioner:

Notater


Vis alle


De Forenede Nationer


Oprindelige folk og FN


Retten til selvbestemmelse var ikke inkluderet i den historiske Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, men blev inkluderet i første artikel i FN´s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og FN´s konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966. Ved at anerkende folks ret til selvbestemmelse var fundamentet lagt for en fremtidig diskussion af oprindelige folks ret til selvbestemmelse.

I 1970 vedtog FN at iværksætte en undersøgelse om krænkelser mod oprindelige folk og kort efter indvilgede medlemslandene i, at lade FN udføre et studie af problemet omkring diskrimination af oprindelige befolkninger. Dette resulterede i, at FN åbnede sine døre for et stort antal af oprindelige folks repræsentanter fra verden over.

I 1982 etablerede FN´s Højkommissariat for Menneskerettigheder arbejdsgruppen for oprindelige folk som et forum, der kunne lytte til oprindelige folks bekymringer og arbejde for oprindelige folks rettigheder. Gruppen mødes en uge årligt i Genève i juli.

1993 blev markeret som Internationalt år for verdens oprindelige folk. For første gang i FN´s historie talte oprindelige folks ledere direkte fra podiet i Generalforsamlingen. Målet for året var, at styrke internationalt samarbejde for at løse de problemer som oprindelige folk stødte på indenfor menneskerettigheder, miljø, udvikling, uddannelse og sundhed. Temaet for året var: "Oprindelige folk: Et nyt partnerskab". Det overordnede mål for året var, at udvikle et nyt og retfærdigt forhold mellem det internationale samfund, stater og oprindelige folk baseret på deltagelse af oprindelige folk i planlægningen, implementeringen og evalueringen af projekter relateret til deres leveforhold og fremtid.

Herefter fulgte det første internationale tiår for verdens oprindelige folk (1995 - 2004) og det andet tiår (2005-2014). Målet for tiårene er at styrke oprindelige folks stemme i det internationale samfund, og et primært mål var etableringen af Det Permanente Forum for Oprindelige Folk, et rådgivende organ under FN´s Økonomiske og Sociale Råd, der udelukkende arbejder med spørgsmål vedrørende oprindelige folk. Det Permanente Forum afholdt deres første møde i maj 2002.

FN´s generalforsamling har besluttet at Den internationale dag for verdens oprindelige folk skal markeres hvert år den 9. august under de internationale tiår for oprindelige folk.

Den 13. september 2007 vedtog FN´s Generalforsamling deklarationen om oprindelige folks rettigheder. Deklarationen bygger på det grundlæggende princip om folkenes ret til selvbestemmelse med særlig understregning af retten til at udvikle et internt selvstyre. Deklarationen vil derfor være et vigtigt udgangspunkt i det fremtidige arbejde med at sikre oprindelige folks menneskerettigheder og deres overlevelse gennem respekten for deres kultur, sprog og levevis.


FE/21-04-2008    © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 28-sep-2009