Den hvide lotus
symboliserer oplysning
og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand
og løfter sig over overfladen
for at udfolde
sine smukke blomster
mod lyset.
English

Menneske- rettigheder:

Mahatma Gandhi


Med sandhed den største ikke-voldelige befrier


Mahatma Gandhi (2. oktober 1869 - 30. januar 1948) 


Mahatma Gandhi var indisk politiker og åndelig leder. Han førte Indien fra kolonitid til politisk uafhængighed og har inspireret bevægelser for borgerlige rettigheder og frihed overalt i verden med sine metoder baseret på ikke-vold.

Han var født i Porbandar, Gujarat i Indien. Han var navngivet Mohandas Karamchand Gandhi, men senere kaldet Mahatma (den store sjæl) eller Bapu (fader).

Han var påvirket af moderens Jainisme og dets begreb om ahimsa (ikke-vold), men han var som barn ikke særlig religiøs eller spirituel.

I 1888 forlod han Indien for at studere jura ved University College London. Det var der, konfronteret med den vestlige levevis, at han begyndte at reflektere over sine egne overbevisninger. Som vegetar meldte han sig ind i Vegetarian Society, og han begyndte for alvor at læse skrifterne om hinduisme, herunder Bhagavad Gita, samt lærerne om buddhisme, kristendom og islam.

Efter en kort tilbagevenden til Indien fik Gandhi en stilling på en indisk virksomhed i Sydafrika. Stillingen var 1-årig, men han blev i landet i 12 år. Først arbejdede han med indere for at gøre indsigelse mod et lovforslag, der nægtede inderne stemmeret. Lovforslaget blev vedtaget til trods for hans indsats. I 1897 blev han næsten lynchet af en vred hvid hob, men Gandhi nægtede at retsforfølge sine angribere.

Gandhi ledte den indiske modstand mod tvungen registrering i Sydafrika. Det var i denne periode Gandhi konsoliderede sine teorier om fredelig modstand gennem civil ulydighed, for til sidst at tvinge regeringen til at acceptere et kompromis.

I 1915 vendte Gandhi tilbage til Indien. Han brugte resten af sit liv på gennem ikke-vold at kæmpe for sit lands uafhængighed, for sine landsmænds rettigheder og for fred mellem sine brødre. Det var for den sidste sag, at han gav sit liv.

Gandhis våben inkluderede strejker, protester og boykot af britiske varer. Han gennemgik lange fasteperioder som et middel til både selvrensning og protest; og opfordrede inderne til at lave deres eget tøj og afsværge britiske adelstitler. Han sad fængslet i mange år og ved flere lejligheder, i både Sydafrika og Indien.

Efter en masseprotest, der sluttede voldeligt i 1922, sad Gandhi to år i fængsel for oprør. Bagefter arbejdede han på at bygge bro over kløfterne mellem de indiske politiske grupperinger, der var taget til under hans fængsling.

I 1930 førte Gandhi an i den 400 kilometers saltmarch, hvor tusinder af indere vandrede til havet for at lave deres eget salt i protest mod saltskatten. Briterne arresterede titusindvis af indere i kølvandet på kampagnen.

Han organiserede talrige aktioner baseret på Satyagraha (ofte betegnet som passiv modstand eller civil ulydighed). Satyagraha betyder ordret oversat ”at holde fast ved sandheden” og stræben mod sandheden udgør da også en helt central kerne i Gandhis filosofi, midlet  i denne stræben er ahimsa (ikke-vold eller kærlighed).

Gandhi fortsatte sin modstand mod britisk herredømme under hele 2. Verdenskrig. I 1947 fik Indien endelig sin længe ventede uafhængighed. For at undgå en truende borgerkrig mellem Indiens muslimer og hinduer, gik Gandhi modstræbende med til at støtte en opdeling af landet i to republikker, Indien og Pakistan.

Som Gandhi frygtede blev opdelingen ledsaget af voldsomme blodsudgydelser.

Den 30. januar 1948 blev Gandhi skudt og dræbt af en radikal hindu, som var modstander af en forsoning med muslimerne. På Gandhis anmodning blev hans aske spredt over hele Indien.

Ghandi førte Indien til selvstændighed. Han viste verden, at sociale og politiske forandringer ikke kun kan opnås gennem vold og terror, men også gennem kærlighed og medfølelse. Han forsøgte at møde alle levende væsener med stor respekt og ydmyghed.

Mahatma Gandhi hædres officielt i Indien som nationens fader; hans fødselsdag den 2. oktober mindes med en national helligdag "Gandhi Jayanti", og på verdensplan som Den Internationale Dag for Ikke-vold. Hans mange bøger og citater indeholder så megen visdom, at de har opnået udødelighed.Citater
Andre hjemmesider


National Gandhi Museum (på engelsk):
http://www.gandhimuseum.org/

Den komplette side om Mahatma Gandhi (på engelsk):
http://www.mkgandhi.org/

En WorldViewer.com side om Mahatma Gandhi (på engelsk):
http://www.mahatma.com/index.php


  


   © Flemming Erslev               Kontakt               Sideoversigt               Opdateret: 08-mar-2009