Flemming Erslev © 2008 
 

 
Den hvide lotus symboliserer oplysning og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand og løfter sig over overfladen for at udfolde sine smukke blomster mod lyset.

             

 

 
Generelt

Debatindlæg:

Det olympiske paradoks

Blåstempling af Kinas menneskerettigheds-krænkelser

Olympisk ansvarsfralæggelse

Regeringen bekender
kulør i OL-spørgsmål

OL og frihed:
Jeg har en drøm .....

Kampagne:

I Have a Dream (mail)

Notater:

Etiske elementer i
det olympiske charter

Oprindelige folk og FN

Skrivelser:

Appeal to President Hu Jintao 16-09-2007

Appeal to President Hu Jintao 06-02-2008

Appel til Danmarks Olympiske Komité         31-03-2008

Appeal to the IOC
07-04-2008

Appel til statsminister
Anders Fogh Rasmussen
21-04-2008

Appeal to EU HR
Javier Solana
11-06-2008

Appeal to the UN
S-G Ban Ki-moon
04-07-2008

Appeal to President
George W. Bush
04-07-2008

   


Tibet-Kina:

Skrivelser

Appel til Danmarks Olympiske Komité

Thisted, den 31. marts 2008

Åbent brev til Danmarks Olympiske Komité

De olympiske idealer – livsform eller tomme ord

Vil IOC stå ved sit ansvar for omstændighederne omkring afholdelsen af OL?

Her forud for afholdelsen af De Olympiske Lege den 8. august 2008 er menneskerettighedskrænkelserne i Kina stærkt tiltagende. Tibetanere nedskydes med koldt blod, politiske kritikere behandles som kriminelle og andre befolkningsgrupper tvangsforflyttes for at give plads til OL.

De Olympiske Lege er ikke kun verdens største sportsbegivenhed, men også manifestationen af høje menneskelige værdier som sportsånd, medmenneskelig respekt og tolerance – de olympiske idealer.

Det olympiske charter fastlægger detaljerede retningslinier for den olympiske bevægelse og omstændighederne for afholdelse af OL (se vedlagte etiske oversigt).

Kina lovede i forbindelse med tildelingen af OL i 2001 at forbedre menneskerettighederne. Dette er ikke sket. Krænkelserne er derimod taget til i styrke.

Kineserne skulle ikke have været tildelt værtsskabet for De Olympiske Lege før de havde fremvist reelle forbedringer af menneskerettighedssituationen. Hvis begrundelsen for tildelingen var håbet om afledte forbedringer, skulle tildelingen have været ledsaget af betingelser og krav.

Kina handler dagligt i strid med den olympiske ide og det olympiske charter og tilsmudser derved hele den olympiske bevægelse.

Man skal ikke blande sport og politik, men det er netop hvad IOC har gjort ved at vælge et værtsland, som ikke lever op til de etiske krav, som stilles i det olympiske charter.

Der er sket reformer på visse områder i Kina, men tildelingen af OL, der blåstempler det kinesiske styre, undergraver de reformvenlige kræfter i landet, og virker derfor opbremsende på den positive udvikling.

OL er unik ved sin sammenkædning af sport og etik. Afholdelse af OL under de nuværende omstændigheder vil undergrave de olympiske idealer og fremstille disse som tomme ord.

IOC må gøre kineserne klart, at såfremt de ikke efterlever den olympiske ånd og overholder de indgåede betingelser, vil de blive frataget værtskabet til OL.

Situationen kan vendes til noget positivt, ved at stille krav om, at Kina indleder samtaler med Dalai Lama om selvstyre og undlader at føre OL-faklen gennem Tibet, da dette på nuværende tidspunkt vil opleves som en yderligere krænkelse.

Konstruktiv dialog vil komme alle til gode – også Kina.

Med venlig hilsen

Flemming Erslev

Vedlagt: OL-ørepropper

 

Bilag:

Den olympiske bevægelse

Etiske elementer i det olympiske charter

Allerede i de grundlæggende principper fremgår, at målet for olympismen blandt andet er – i den olympiske ånd, som kræver gensidig forståelse præget af venskab, solidaritet og ærlighed - at bidrage til opbygningen af en fredelig og bedre verden; og at fremme oprettelsen af et fredeligt samfund, der er optaget af bevarelsen af den menneskelige værdighed.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har som rolle at forestå udbredelsen af den olympiske ide i overensstemmelse med det olympiske charter og skal herunder blandt andet deltage i handlinger til fremme af fred, handle for at beskytte den olympiske bevægelses rettigheder og bekæmpe enhver form for diskrimination, der berører den olympiske bevægelse.

Af tilhørsforholdene til den olympiske bevægelse fremgår, at enhver form for diskrimination af et land eller en person på grund af race, religion, politik, køn eller andet er uforenelig med tilhørsforholdet til den olympiske bevægelse; og at det for at tilhøre den olympiske bevægelse er nødvendigt at respektere de grundlæggende etiske principper.

I forbindelse med valg af værtsby er det bestemt, at retten til at arrangere de olympiske lege ikke skal overlades til en by, med mindre IOC fra den pågældende by har modtaget et dokument udfærdiget af regeringen i det land, der er i betragtning, hvori regeringen over for IOC garanterer, at landet vil respektere det olympiske charter.

Det er endvidere i chartret fastsat, at i tilfælde af brud på de foreskrevne regler eller brud på de indgåede forpligtelser er IOC berettiget til – på et hvilket som helst tidspunkt og med øjeblikkelig virkning – at fratage værtsbyen, OCOG og NOC retten til at organisere De Olympiske Lege.

FE/31-03-2008

 

Andet

Hjem

Kontakt