Flemming Erslev © 2008 
 

 
Den hvide lotus symboliserer oplysning og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand og løfter sig over overfladen for at udfolde sine smukke blomster mod lyset.

             

 

 
Generelt

Debatindlæg:

Det olympiske paradoks

Blåstempling af Kinas menneskerettigheds-krænkelser

Olympisk ansvarsfralæggelse

Regeringen bekender
kulør i OL-spørgsmål

OL og frihed:
Jeg har en drøm ....

Kampagne:

I Have a Dream (mail)

Notater:

Etiske elementer i
det olympiske charter

Oprindelige folk og FN

Skrivelser:

Appeal to President Hu Jintao 16-09-2007

Appeal to President Hu Jintao 06-02-2008

Appel til Danmarks Olympiske Komité          31-03-2008

Appeal to the IOC
07-04-2008

Appel til statsminister
Anders Fogh Rasmussen
21-04-2008

Appeal to EU HR
Javier Solana
11-06-2008

Appeal to the UN
S-G Ban Ki-moon
04-07-2008

Appeal to President
George W. Bush
04-07-2008

 

 


Tibet-Kina:

Notater

Etiske elementer i det olympiske charter

Den olympiske bevægelse

Etiske elementer i det olympiske charter

Allerede i de grundlæggende principper fremgår, at målet for olympismen blandt andet er – i den olympiske ånd, som kræver gensidig forståelse præget af venskab, solidaritet og ærlighed - at bidrage til opbygningen af en fredelig og bedre verden; og at fremme oprettelsen af et fredeligt samfund, der er optaget af bevarelsen af den menneskelige værdighed.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har som rolle at forestå udbredelsen af den olympiske ide i overensstemmelse med det olympiske charter og skal herunder blandt andet deltage i handlinger til fremme af fred, handle for at beskytte den olympiske bevægelses rettigheder og bekæmpe enhver form for diskrimination, der berører den olympiske bevægelse.

Af tilhørsforholdene til den olympiske bevægelse fremgår, at enhver form for diskrimination af et land eller en person på grund af race, religion, politik, køn eller andet er uforenelig med tilhørsforholdet til den olympiske bevægelse; og at det for at tilhøre den olympiske bevægelse er nødvendigt at respektere de grundlæggende etiske principper.

I forbindelse med valg af værtsby er det bestemt, at retten til at arrangere de olympiske lege ikke skal overlades til en by, med mindre IOC fra den pågældende by har modtaget et dokument udfærdiget af regeringen i det land, der er i betragtning, hvori regeringen over for IOC garanterer, at landet vil respektere det olympiske charter.

Det er endvidere i chartret fastsat, at i tilfælde af brud på de foreskrevne regler eller brud på de indgåede forpligtelser er IOC berettiget til – på et hvilket som helst tidspunkt og med øjeblikkelig virkning – at fratage værtsbyen, OCOG og NOC retten til at organisere De Olympiske Lege.

FE/31-03-2008

 

Andet

Hjem

Kontakt