Flemming Erslev © 2008 
 

 
Den hvide lotus symboliserer oplysning og åndelig renhed.

Den gror i det mudrede vand og løfter sig over overfladen for at udfolde sine smukke blomster mod lyset.

             

 

 
Generelt

Debatindlæg:

Det olympiske paradoks

Blåstempling af Kinas menneskerettigheds-krænkelser

Olympisk ansvarsfralæggelse

Regeringen bekender
kulør i OL-spørgsmål

OL og frihed:
Jeg har en drøm .....

Kampagne:

I Have a Dream (mail)

Notater:

Etiske elementer i
det olympiske charter

Oprindelige folk og FN

Skrivelser:

Appeal to President Hu Jintao 16-09-2007

Appeal to President Hu Jintao 06-02-2008

Appel til Danmarks Olympiske Komité          31-03-2008

Appeal to the IOC         07-04-2008

Appel til statsminister
Anders Fogh
Rasmussen
21-04-2008

Appeal to EU HR
Javier Solana
11-06-2008

Appeal to the UN
S-G Ban Ki-moon
04-07-2008

Appeal to President
George W. Bush
04-07-2008

 


Tibet-Kina:

Notater:

Oprindelige folk og FN

De Forenede Nationer

Oprindelige folk og FN

Retten til selvbestemmelse var ikke inkluderet i den historiske Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, men blev inkluderet i første artikel i FN´s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og FN´s konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966. Ved at anerkende folks ret til selvbestemmelse var fundamentet lagt for en fremtidig diskussion af oprindelige folks ret til selvbestemmelse.

I 1970 vedtog FN at iværksætte en undersøgelse om krænkelser mod oprindelige folk og kort efter indvilgede medlemslandene i, at lade FN udføre et studie af problemet omkring diskrimination af oprindelige befolkninger. Dette resulterede i, at FN åbnede sine døre for et stort antal af oprindelige folks repræsentanter fra verden over.

I 1982 etablerede FN´s Højkommissariat for Menneskerettigheder arbejdsgruppen for oprindelige folk som et forum, der kunne lytte til oprindelige folks bekymringer og arbejde for oprindelige folks rettigheder. Gruppen mødes en uge årligt i Genève ijuli.

1993 blev markeret som Internationalt år for verdens oprindelige folk. For første gang i FN´s historie talte oprindelige folks ledere direkte fra podiet i Generalforsamlingen. Målet for året var, at styrke internationalt samarbejde for at løse de problemer som oprindelige folk stødte på indenfor menneskerettigheder, miljø, udvikling, uddannelse og sundhed. Temaet for året var: "Oprindelige folk: Et nyt partnerskab". Det overordnede mål for året var, at udvikle et nyt og retfærdigt forhold mellem det internationale samfund, stater og oprindelige folk baseret på deltagelse af oprindelige folk i planlægningen, implementeringen og evalueringen af projekter relateret til deres leveforhold og fremtid.

Herefter fulgte det første internationale tiår for verdens oprindelige folk (1995 - 2004) og det andet tiår (2005-2014). Målet for tiårene er at styrke oprindelige folks stemme i det internationale samfund, og et primært mål var etableringen af Det Permanente Forum for Oprindelige Folk, et rådgivende organ under FN´s Økonomiske og Sociale Råd, der udelukkende arbejder med spørgsmål vedrørende oprindelige folk. Det Permanente Forum afholdt deres første møde i maj 2002.

FN´s generalforsamling har besluttet at Den internationale dag for verdens oprindelige folk skal markeres hvert år den 9. august under de internationale tiår for oprindelige folk.

Den 13. september 2007 vedtog FN´s Generalforsamling deklarationen om oprindelige folks rettigheder. Deklarationen bygger på det grundlæggende princip om folkenes ret til selvbestemmelse med særlig understregning af retten til at udvikle et internt selvstyre. Deklarationen vil derfor være et vigtigt udgangspunkt i det fremtidige arbejde med at sikre oprindelige folks menneskerettigheder og deres overlevelse gennem respekten for deres kultur, sprog og levevis.

FE/21-04-2008

 

Andet

Hjem

Kontakt